MCタイプ

mj_type001mj_type001

※クリックで拡大

     
       

MCタイプ 寸法一覧

型式 ヨーク
外径
D1
ピン
外径
D2
全長
L1
穴深さ
L2
L3 L4 L5MC-6 6.3 7.1 19.1 5.3 8.6
MC-9 9.5 11.1 28.5 8.6 11.4
MC-13 12.7 14.3 35.6 10.4 14.8
MC-16 15.9 17.5 53.3 15.2 23.0


MC-6-D 6.3 7.1 27.2 5.3 16.7 8.1
MC-9-D 9.5 11.1 41.7 8.6 24.6 13.2
MC-13-D 12.7 14.3 51.4 10.4 30.7 15.9
MC-16-D 15.9 17.5 75.5 15.2 45.2 22.2

MCタイプ 内径一覧

型式 内径Bmm (+0.04 -0.01)
3 4 5 6 8 10MC-6        
MC-9    
MC-13    
MC-16      


MC-6-D        
MC-9-D    
MC-13-D    
MC-16-D      

MCタイプ 仕様一覧

型式 最大許容
トルク
N.m
ねじり剛性 最大離脱
荷重
N
絶縁破壊
電圧
KV-DC
イナーシャ
kg-m2
x10-8
MAX偏角
±度
MAX偏心
±mm
質量
最大内径
製品
Kg×10-3
静的破壊
トルク
Nm
ねじり
ばね定数
Nm/rad.MC-6 0.11 0.45 2.9 27 10.6 0.3 45 0.7
MC-9 0.36 1.90 8.4 98 11.0 4.0 45 2.7
MC-13 0.85 4.50 18.0 267 13.2 14.3 45 5.7
MC-16 1.60 6.80 34.0 421 22.2 32.3 45 12.2


MC-6-D 0.08 0.34 0.7 19 14.2 0.6 90 5.6 1.1
MC-9-D 0.16 1.90 4.3 39 17.5 5.9 90 9.1 4.5
MC-13-D 0.59 3.40 7.1 98 19.8 23.7 90 10.9 9.6
MC-16-D 1.30 6.80 12.6 323 30.8 63.5 90 15.5 19.7

※ シャフト間の絶縁破壊電圧は、5℃以下での使用の時の数値です。
※ イナーシャ及び質量は、最大内径製品の数値です。

MCタイプ型式表示

◎ シングル
【タイプ名】-【外径】-【内径】
例)MC-6-3


◎ ダブル
【タイプ名】-【外径】-【内径】D
例)MC-16-10D

MCタイプ詳細

MCタイプの更に詳細な技術情報に関しては、製品カタログをご参照ください。